Lidmaatschap

De contributiebedragen worden op iedere ALV vastgesteld en bekrachtigd dmv stemming door de leden.
Inschrijfgeld: EUR 7,- (dit is eenmalig)
Basislidmaatschap: EUR 115,- per verenigingsjaar
Competitie lidmaatschap: Senioren EUR 166,- / Jeugd EUR 148,- per verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Een eventuele opzegging dient voor het einde van het verenigingsjaar te gebeuren.Wilt u zich inschrijven bij de vereniging. Meld u dan aan via onderstaand inschrijfformulier.